LOADING . . .

Chilly fry idli

Idli stop, Snacks Store in Indore

chilly fry idli - idli stop

Chilly fry idli

₹100 / ₹100
amazing taste...